Behandelwijze

Je gaat naar de voetreflextherapeut omdat je een bepaalde klacht ervaart en hier verandering in wil krijgen. Natuurlijk beginnen we met het aanpakken van jouw klacht.
Deze behandelingen zijn niet alleen gericht op deze specifieke klacht, maar juist op de mens als één geheel (holistisch genaamd). Deze holistische benadering zorgt voor een goed, bij jou passend resultaat waar je lange tijd baat bij hebt!

Deze therapie is niet vervangend aan de reguliere gezondheidszorg, maar kan een bijzondere aanvulling of ondersteuning hieraan bieden.
Ik stel geen diagnose en bij gezondheidsproblemen dien je ook altijd een huisarts/specialist te raadplegen!

De eerste behandeling
De behandeling begint met een intakegesprek: het zogenaamde anamnesegesprek. Hierbij vullen we samen een vragenlijst in om zo te bezien op welk vlak uw klachten liggen.
Er volgt een kennismakingsbehandeling op de voeten en hierbij bekijk ik deze verder, aangezien jouw voeten voor mij veel informatie geven.
Aansluitend bespreken we je ervaring en bepalen we samen waar je aan wil werken en maken we verdere afspraken over de behandelfrequentie.
Bij de eerste behandeling geef ik natuurlijk ook meer informatie over voetreflextherapie en krijg je ook een toestemmingsformulier t.b.v. de AVG.
De eerste behandeling duurt meestal zo’n 1,5 uur, iets langer dan een vervolg afspraak.

Het verdere behandeltraject
Het aantal behandelingen dat je nodig hebt, hangt af van de klacht(en), hoelang deze klacht al bestaat en hoe jouw lichaam op de behandelingen reageert. Ieder lichaam reageert namelijk  weer anders. Meestal is er na 3 á 4 behandelingen al een echte verandering merkbaar.

In totaal kunnen er zo’n 8-12 behandelingen nodig zijn. In het begin zijn deze wekelijks, en daarna wordt de tijd tussen twee behandelingen steeds wat langer (2-3 weken).

Uiteraard stemmen we steeds samen af hoe het met je gaat, wat jouw ervaringen zijn en hoe we verder willen gaan. Ik vind het belangrijk dat je positief staat tegenover de behandelingen, want dit bevordert je herstel!

Mogelijke reacties na de behandeling
De reacties op een behandeling kunnen soms als minder prettig ervaren worden, maar dit zijn in feite hele goede reacties van je lichaam. Het lichaam zoekt een nieuwe balans en geeft aan dat de behandeling zijn werk heeft gedaan en zelfs doorwerkt!

Na een voetreflexbehandeling kunnen de volgende reacties optreden:
Je voelt je rustig en ontspannen, Je ervaart een gevoel van moeheid, meer energie, een bruisend gevoel, vaker moeten plassen of ‘rommelende’ darmen en veranderde ontlasting, tijdelijk onrustige huid, meer transpireren, hoofdpijn, meer dorst, emotionele veranderingen die naar boven komen en zich uiten in (tijdelijke) boosheid, moeten huilen of juist hele heldere gedachten.

Reacties (positieve maar zeker ook negatieve) na de behandeling horen erbij en betekenen dus niet dat het lichaam niet goed reageert, of dat de behandeling niet geslaagd is. Integendeel! Het is belangrijk om te weten dat het lichaam naar een nieuwe balans zoekt en tijd nodig heeft.
Verder is het raadzaam om na de behandeling veel water te drinken en waar mogelijk iets rust/ontspanning te nemen.
Lichamelijk kan de behandeling nog 2-3 dagen doorwerken en dus kan binnen deze tijd ook de meeste reactie verwacht worden.

Karin Beckers

Heugemerstraat 106-B

6229 AT  Maastricht

: +31 (0)6 82864440

@ : info@solare-voetreflex.nl

: www.solare-voetreflex.nl

KvK: 71129960  BTW: NL001824117B76

Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

Binnen de praktijk van Solare Voetreflex zijn enkele algemene voorwaarden van toepassing.
Tevens hecht Solare Voetreflex veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder kunt u de algemene voorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn, bekijken.